Aanmelden nieuw lid

Controleer of het Email adres correct is ingevuld. Alle communicatie doen wij per email.
Na het verzenden van dit formulier ontvang je een kopie.
Als je die niet krijgt klopt het mailadres niet, zit je mailbox vol of zit het in jouw Spamfolder
Alle met * gemerkte velden moeten ingevuld worden.
Voornaam *
tussenvoegsel
Achternaam *
Straat+nummer *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Geslacht *
Telefoonnummer 1 *
Telefoonnummer 2
Emailadres *
Contactpersoon
Naam contactpersoon is gewenst als de achternaam anders is dan het nieuwe lid
Opmerking
Privacy accoord * Hierbij geef ik toestemming voor het gebruiken van mijn persoonsgegevens zoals hieronder omschreven onder Privacy
Media gebruik accoord  Hierbij geef ik toestemming voor het gebruiken van foto's en video's van mij bij trainingen en evenementen zoals hieronder omschreven onder MediaPrivacy

Gaarne de onder 'Privacy' geplaatste tekst goed lezen en de privacy vraag voor accoord aan te vinken.

Je kan bij 'Email' 1 of 2 mailadressen opgeven gescheiden door een ';'
LET OP: Bij het gebruik van een Hotmail.com/Outlook.com/live.nl email adres gaat alle ontvangen mail naar de SPAM folder.
Volg de handleiding in Informatie - Website FAQ om het probleem op te lossen.

Download hier de volledige lidmaatschap informatie.

Lid worden van de club kost (voor 2024): (tarieven onder voorbehoud)

Inschrijfdatum contributie  KNWU lid  Club-2 Inschrijving Totaal 
1 jan - 30 jun € 128,50 € 14,00 € 20,00 € 15,00 € 177,50
1 jul - 30 sep € 64,50 € 14,00 € 10,00 € 15,00 € 130,50
1 okt - 31 dec € 32,00 € 14,00 € 0,00 € 15,00 € 61,00

Het KNWU lidmaatschap en deelname aan de Club-2 wedstrijden is verplicht.
Naast het KNWU lidmaatschap is minimaal een KNWU Startlicentie verplicht. Die kost, afhankelijk van de leeftijd, vanaf €10,00.
Na 1 oktober zijn er normaal geen wedstrijden meer.
Elk volgend gezinslid betaalt € 5,00 minder

Bij eerste inschrijving is per lid € 15,00 administratiekosten verschuldigd.

Het bij Totaal vermelde bedrag geldt bij 1e inschrijving.
Dit moet worden overgemaakt naar
IBAN: NL 70 INGB 0000 1325 23 t.n.v. BMX Zoetermeer met vermelding van de naam van het lid

Het lidmaatschap eindigt op 31-12 tenzij uiterlijk 31-12 de verschuldigede contributie en kosten zijn voldaan en gemeld aan de ledenadministratie of secretariaat dat je lid wil blijven.

Het is wel netjes als je je lidmaatschap niet wil verlengen om dat te melden aan de ledenadministratie of secretariaat.

Privacy
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25-5-2018 van kracht is is het noodzakelijk
dat iedereen die zich inschrijft bij een vereniging expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van de opgegeven
persoonsgegevens door de vereniging.

Zie document Privacy (AVG)

Verzoek de privacy vraag met 'Ja' te beantwoorden (aanvinken) en daarmee toestemming te geven voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het lidmaatschap.

Zonder deze toestemming kan het lidmaatschap niet voltooid worden.

Media Privacy
We vragen hierbij toestemming te geven om foto's en andere media gemaakt tijdens trainingen,
wedstrijden, bijeenkomsten en andere evenementen te mogen gebruiken voor publicatie op het
internet.

Toestemming is optioneel maar wordt wel gewaardeerd.
Als je geen toestemming geeft doen we ons uiterste best te zorgen dat media afbeeldingen van
jou niet gepubliceerd worden

Vragen kunt u stellen met het mailformulier